Kontakty a vedení spoločnosti

ACCOM Slovakia s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Zvolenská cesta 61
974 05
Banská Bystrica
Telefón: 048/416 30 22
Fax: 048/416 20 23
Email: accom@accom.sk
Pobočka:
Hospodársky dvor č.409
931 01
Šamorín
IČ: 31585787
DIČ: 2020453787
OBJEDNÁVKY
Telefón: 048/416 30 27
Fax: 048/410 34 31
Email: objednavky@accom.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, vedená na Okresnom súde v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka 1211/S

Ing. Roman Hudec
Riaditeľ spoločnosti
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: hudec@accom.sk
Jitka Rambousková
Personálna riaditeľka
Telefon: +420 235 364 871, linka 720
E-mail: jrambouskova@accom.cz
Mgr. Alena Vichrová
Asistentka riaditeľa
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: vichrova@accom.sk
Ing. Irena Jacková
Vedúca ekonomického oddelenia
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: jackova@accom.sk
Bc. Dáša Oliveirová
Účtovníčka
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: oliveirova@accom.sk
Maroš Kubiš
Manažér pre kľúčových zákazníkov
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: kubis@accom.sk
Martin Oravec
Manažér pre kľúčových zákazníkov
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: oravec@accom.sk
Ivana Cimermanová
Asistentka obchodného oddelenia
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: cimermanova@accom.sk
Iveta Krnáčová
Nákupca mliečnych výrobkov
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: krnacova@accom.sk
Mgr. Paulina Kubišová
Obchodný zástupca gastro pre stredoslovenský kraj
Telefón: +421 907 806 599 / +421 48 416 30 22
E-mail: kubisova@accom.sk
Dana Velická
Vedúca skladu pobočky Šamorín
Telefón: +421 31 562 80 78
E-mail: velicka@accom.sk
Drahomír Brndiar
Vedúci dopravy a logistiky
Telefón: +421 48 416 30 22
E-mail: brndiar@accom.sk
Igor Strmeň
Regionálny manažér predaja
Telefón: +421905583862
E-mail: strmen@accom.sk
Jaroslava Dindová
Obchodná zástupkyňa retail stredné Slovensko
Telefón: +421905411635
E-mail: dindova@accom.sk
Janette Maluniaková
Obchodná zástupkyňa retail západné Slovensko
Telefón: +421918787925
E-mail: maluniakova@accom.sk