O společnosti

ACCOM Group dnes představuje skupinu firem, které podnikají ve stejné oblasti. Tou je výroba, import, export a distribuce především mléčných výrobků. Jedná se o české firmy bez jakékoliv zahraniční kapitálové účasti. Jejich roční obrat činí zhruba 3 miliardy korun. Původní mateřská firma ACCOM vznikla v roce 1990, její dnešní jméno je ACCOM holding s.r.o. a má základní jmění 10 mil. korun. Řízení všech firem ve skupině a poskytování sdílených služeb v oblasti ekonomiky, personalistiky, IT a nákupu zajišťuje společnost ACCOM Management group s.r.o.

Firmy jsou dále strukturovány ve třech úrovních:

Výrobními závody jsou Bohušovická mlékárna a.s. a Choceňská mlékárna s.r.o. Obě jsou na trhu velmi známé pro svoji specifickou výrobu, která je pevnou součástí trhu. Distribuční a obchodní činnosti zajišťují na trhu jednotlivých zemí samostatné firmy. Dodávají zboží nejen z vlastních výrobních závodů, ale v rámci své obchodní činnosti rovněž také nakupují a obchodují se zbožím domácím i dovozovým.

Naše firmy

Naše značky

Kontakty a vedení společnosti

ACCOM holding, s.r.o.

Sídlo společnosti:
Na Pláni 1997/41
150 00
Praha 5
IČ: 44265191
DIČ:CZ44265191
Web: www.accom.cz
Email: info@accom.cz
Datová schránka: ghzizm2
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 4974.
Ing. Jaroslav Krajíček
Generální ředitel
Telefon: +420 416 781 145, linka 302
E-mail: jkrajicek@accom.cz
Ing. Milan Valušek
Ekonomický ředitel
Telefon: +420 416 781 145, linka 307
E-mail: mvalusek@accom.cz
Jitka Rambousková
Personální ředitelka
Telefon: +420 235 364 871, linka 720
E-mail: jrambouskova@accom.cz
Daniel Velitš
IT manažer
Telefon: +420 416 781 145, linka 105
E-mail: dvelits@accom.cz
Ing. Jan Jarmar
Manažer kvality
Telefon: +420 416 781 145, linka 285
E-mail: jjarmar@bohusovickamlekarna.cz