O spoločnosti ACCOM Slovakia

Spoločnosť ACCOM Slovakia s.r.o. je členom skupiny ACCOM holding, s.r.o. Praha. Vznikla v roku 1993 ako obchodno – distribučná spoločnosť s hlavným zameraním na distribúciu droždia, v ktorom sa radí medzi najvýznamnejších dodávateľov na Slovensku. Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici s pobočkou v Šamoríne a distribučne pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Od roku 1996 sa portfólio výrobkov rozširuje o sortiment vlastných mliekarní v Bohušoviciach nad Ohří a v Chocni. Následne prichádza k ďalšiemu rozširovaniu počtu domácich aj zahraničných dodávateľov a predávaných výrobkov. Našimi odberateľmi sú tuzemské a zahraničné siete, nezávislý trh a gastro zariadenia.

Dobrú prácu ACCOM Slovakia ocenili aj jej odberatelia. Za rok 2017 si vyslúžila za spoľahlivosť v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov zo zákaziek verejného obstarávania ocenenie “Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní”, ktoré bolo udelené Národným informačným strediskom Slovenskej republiky”. Certifikát je k nahliadnutiu tu.

Kontakty a vedení spoločnosti

ACCOM Slovakia s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Zvolenská cesta 61
974 05
Banská Bystrica
Telefón: 048/416 30 22
Fax: 048/416 20 23
Email: accom@accom.sk
Pobočka:
Hospodársky dvor č.409
931 01
Šamorín
IČ: 31585787
DIČ: 2020453787
OBJEDNÁVKY
Telefón: 048/416 30 27
Fax: 048/410 34 31
Email: objednavky@accom.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, vedená na Okresnom súde v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka 1211/S